Velkommen til Folkebad i svømmebassenget på Kråkstad skole. 
Åpningstider er lørdager 11:00-13:00, noe som betyr at alle må opp av bassenget ca 12:45. Vaktene som er tilstede vil gjøre de badende oppmerksom på dette.
Vi tar kun imot digital betaling via Vipps til #538498 "Kråkstad IL Svømming"
20 kr pr barn/pensjonist og 40 kr pr voksen.
Vipps på forhånd om du sender barna alene til svømmehallen. Svømmedyktige barn fra 5. klasse og oppover kan komme alene, men fint om de følges av en eller flere foreldre om det kommer en gruppe.
Husk de til enhver tid gjeldende smittevernregler; bli hjemme eller hold barna hjemme ved symptomer eller omgang / mistanke om omgang med andre som er / har vært syke. 
Vel møtt!